Вишнівська сільська рада об’єднана територіальна громада

Волинська область, Ковельський район

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Дата: 09.12.2021 15:35
Кількість переглядів: 206

«Детальний план території земельних ділянок (кадастрові номери: 0723380800:03:001:0147, 0723380800:03:001:2236) у с. Римачі                  Ковельського району Волинської області»

 

1) Інформація про замовника СЕО:

Вишнівська сільська рада.

44351, Волинська обл., Ковельський р-н, с. Вишнів, вул. Незалежності, буд. 80 А.

 

2) Вид та основні цілі документу державного планування (ДДП) та його зв'язок з іншими ДДП:

Документація державного планування – Детальний план території земельних ділянок (кадастрові номери: 0723380800:03:001:0147, 0723380800:03:001:2236) у с. Римачі Ковельського району Волинської області.

Основною ціллю розроблення документації з просторового планування на місцевому рівні є: визначення параметрів забудови земельних ділянок, формування принципів планувальної організації забудови та інженерного забезпечення території, визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормативами, створення транспортної інфраструктури, охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки, комплексного благоустрою та озеленення тощо.

Містобудівна документація включає стратегії і програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно – транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини, чинної містобудівної документації на місцевому рівні та проектну документацію, інформацію містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

Проект детального плану території розроблено згідно:

-           ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

-           ДБН Б.2.2- 12:2019 «Планування і забудова територій»;

-           ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»;                               

   -       ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»;

-           ДБН В.2.2-40:2018  «Інклюзивність будівель і споруд »;

-           ДБН Б.2.2-5:2-11 «Благоустрій територій»;

-           ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;                                                                                   

-                ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів».

 

 

3) Те, якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів:

Об’єкт планової діяльності відноситься до видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно п. 4 ч. 3 ст. 3 (поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом(для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше та зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 

4) Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування для таких компонентів довкілля:

- ґрунти;

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

- стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);

- кліматичні фактори;

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від автозаправного комплексу, що пропонується відповідно до детального плану території на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Ділянка, що розглядається, не відноситься до земель що мають природоохоронний статус. Територія ДПТ також не межує з територіями, що мають природоохоронний статус. Розміщення об’єктів проектування на вказаній території не пошкодять існуючого ландшафту, так як будуть витримані всі вимоги нормативних документів, пов’язаних з плануванням та забудовою населених пунктів.

в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення:

Транскордонний плив відсутній.

 

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності.

Вибір майданчика будівництва проведено з урахуванням техніко-економічних міркувань з урахуванням найбільш економного використання земель, а також соціально-економічного розвитку населеного пункту.

У разі незатвердження документа державного планування, а саме детального плану території земельних ділянок (кадастрові номери: 0723380800:03:001:0147, 0723380800:03:001:2236) у с. Римачі Ковельського району Волинської області та відмова від реалізації будівництва об’єкту, що проектується, перешкодить пришвидшенню розвитку економіки населеного пункту

 

 

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

- доповіді про стан довкілля;

- статистичну інформацію;

- інформацію, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДПТ;

- дані моніторингу стану довкілля;

- інша доступна інформація.

Основним критерієм під час стратегічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планової діяльності і обгрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Розробити комплекс заходів, спрямованих на виявлення характеру, інтенсивності та ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров’я населення будь-якого виду планової господарської діяльності:

- вивчити природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі грунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;

- розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;

- оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;

- визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище і біоту;

- зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості);

- повідомити громадськість про ефективність проекту і можливі екологічні наслідки.

В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально-економічного розвитку міста та підвищення якості життя населення.

 

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП:

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єкту доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на навколишнє середовище:

- влаштування санітарно-захисних розривів та зон зелених насаджень для зменшення акустичного забруднення території;

- охорона підземних вод від забруднення (влаштування з природного покриття (бруківки) проїзної частини, гідроізоляції споруд для зберігання води, бетонування стоянок автотранспорту, встановлення площадки для контейнерів ТПВ);

- охорона поверхневих вод та грунтів (ефективне відведення дощових вод згідно вертикального планування);

- санітарна очистка території забудови має бути планово-регулярною і здійснюватися органами ЖКГ або іншими службами. Сухе побутове сміття, тверді побутові відходи та вуличне сміття повинні вивозитися на полігон твердих побутових відходів (ТПВ) населеного пункту.

 

8) Пропозиції до структури та змісту СЕО:

Звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 Закону України  «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання:

44351, Волинська обл., Ковельський р-н, с. Вишнів, вул. Незалежності, буд. 80 а.

Контактні телефони: 03377-32342, email: [email protected]

Вишнівська сільська рада.

Пропозиції та зауваження подаються у строк, що не перевищує 15 днів з дня оприлюднення цієї заяви.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь