Вишнівська сільська рада об’єднана територіальна громада

Волинська область, Ковельський район

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Дата: 12.05.2022 09:15
Кількість переглядів: 104

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
Детального плану території у с. Римачі Вишнівської сільської територіальної громади Ковельського району Волинської області

 

Загальні положення

Цей документ складено згідно вимог ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

1. Замовник СЕО

Вишнівська сільська рада

44351, Волинська обл., Ковельський р-н,

село Вишнів, вул. Незалежності, будинок 80А.

ЄДРПОУ: 04333164

 

2. Вид та основні цілі документу державного планування

У відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», детальний план території (ДПТ) – містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території. Детальний план території може виконуватись для ділянок в межах населених пунктів або поза межами населених пунктів.

Містобудівна документація місцевого рівня є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території.

Підставою для розроблення Детального плану території у с. Римачі Вишнівської сільської територіальної громади Ковельського району Волинської області є рішення Вишнівської сільської ради №18/14 від 11.04.2022 року «Про надання дозволу на розробку проекту детального плану території».

Детальний план території розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

При розробленні  детального плану території  враховується генеральний план населеного пункту, показники економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження  нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проєктна документація, інформація земельного кадастру, заяви щодо забудови та іншого використання території.

Детальний план території визначає:

- уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації;

- визначення функціонального призначення земельних ділянок;

- формування принципів планувальної організації земельних ділянок;

- встановлення червоних ліній та ліній регулювання (за потреби);

- виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів функціонального використання території;

- виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів містобудівного використання;

- визначення всіх планувальних обмежень використання території  згідно з державними будівельними нормами;

- формування пропозицій щодо можливого використання земельних ділянок із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства України;

- створення належних умов охорони і використання об'єктів культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду, інших об'єктів, що підлягають охороні відповідно до законодавства;

- визначення напрямів, черговості та обсягів подальшого використання земельних ділянок щодо: попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території; охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки; комплексного благоустрою та озеленення;

- використання підземного простору тощо;

- уточнення містобудівних умов та обмежень.

Детальний план території розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів та визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території.

Документ державного планування розробляється відповідно до вимог чинного законодавства.

 

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Розроблення детального плану території передбачає формування проектних рішень на всю територію проектної ділянки. Проектні рішення охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території ділянки. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку обумовлюються в тому числі завданням на розроблення детального плану території.

Територія проектування в північній частині межує із автомобільною дорогою М-07, зі сходу межею с. Вишнів, із Заходу житловою вулицею та сельбищними територіями с. Римачі, в південній частині обмежена з землями державної власності та з землями приватної власності з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Ділянка детального плану знаходиться поза межами територій зелених насаджень загального користування, об’єктів природно-заповідного фонду та їх охоронних зон, а також не входить до складу державного лісового фонду. На території проектування немає об'єктів культурної спадщини, територія не потрапляє до меж регулювання забудови навколо об'єктів культурної спадщини.

Проектом передбачається зміна цільового призначення земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості.

Таким чином Проект визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно- захисних зон, охоронних зон, природоохоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища поза територією населених пунктів.

До сфери охоплення СЕО детального плану території відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проектних рішень.

Для досягнення цілей СЕО збираються та використовуються наступні вихідні дані:

1. Законодавчі акти, які мають відношення до проекту детального плану:

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. №3038-VІ із змінами;

- Закон України «Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів» від 28.12.1998 р. №2349;

- Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ (із змінами);

- Закон України "Про охорону атмосферного повітря";

- Закон України "Про відходи";

- Закон України "Про екологічну мережу України";

- Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";

- низка інших законодавчих та підзаконних актів в сфері охорони довкілля, розміщення та експлуатації об’єктів та мереж інженерної та транспортної інфраструктури.

2. Дані моніторингу стану довкілля, що здійснюється існуючими державними суб’єктами моніторингу довкілля на регіональному та місцевому рівні.

3. Інші доступні джерела інформації.

 

4. Ймовірні наслідки

Детальний план території є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації детального плану території, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

-ґрунти;

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

- стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);

- кліматичні фактори;

 

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

-здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

-зменшення впливу забруднення повітря та ґрунтів автотранспортом шляхом реконструкції і будівництва проїздів з твердим покриттям;

- будівництво централізованої системи каналізування та влаштування централізованої системи водовідведення, що дозволить знизити рівень забруднення ґрунтових вод;

б) для територій з природоохоронним статусом: території з природоохоронним статусом в межах проектування відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: враховуючи географічне положення ділянки проектування наслідки реалізації проектних рішень документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення не передбачаються.

 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДПТ не буде затверджено

З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту «Детальний план території у с. Римачі Вишнівської сільської територіальної громади Ковельського району Волинської області» передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без впровадження проектних змін.

Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування. 

У разі незатвердження документу державного планування, а саме містобудівної документації «Детальний план території у с. Римачі Вишнівської сільської територіальної громади Ковельського району Волинської області», та відмова від реалізації проекту призведе до неможливості розвитку економіки населеного пункту та області, як продовження поточних тенденцій щодо стану довкілля.

Оцінка ефективності вказаного альтернативного варіанту буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення детального плану території, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення. З огляду на стратегічний характер такого виду документації як детальний план території, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проекту такого документу мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та 7 дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень детального плану території.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень детального плану території загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

З огляду на характер такого виду документації як детальний план, ключовим завданням у виконанні СЕО проекту є методи стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зав’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень детального плану.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

– доповіді про стан довкілля,

– статистичну інформацію,

– фонові та лабораторні дослідження стану довкілля,

– дані моніторингу стану довкілля,

– оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля,

– пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність запланованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища

 

7. Заходи, для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобігання негативного впливу на довкілля та здоров’я населення по таких напрямках:

– охорона рослинного покриву;

– охорона атмосферного повітря;

– охорона поверхневих та підземних вод;

– охорона ґрунтів та геологічного середовища;

– заходи щодо пожежної безпеки.

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків від планової діяльності, комплекс яких включає:

– ресурсозберігаючі заходи (збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.);

– планувальні заходи (функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон, озеленення території та ін.);

– охоронні заходи (моніторинг території зон впливу планової діяльності).

Окрім того, оцінити обмеження будівництва об’єкту за умовами навколишнього природного, соціального, техногенного середовища та обсяг інженерної підготовки території, необхідний для дотримання умов безпеки навколишнього середовища.

 

8. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ 296, Міністерства екології та природних ресурсів України) та згідно положень визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозовані зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено;

3) Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності працюючих та населення, стану їх здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;

4) Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я працюючих та населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом;

5) Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я працюючих та населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) Опис наслідків реалізації проектних рішень документу державного планування для довкілля, а також для здоров’я працюючих та населення, у тому числі кумулятивних, синергічних, позитивних і негативних наслідків;

7) Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я працюючих та населення;

10) Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я працюючих (за наявності);

11) Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-6 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проектних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

Обласні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я), у межах своєї компетенції надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до «Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки» у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої Заяви – обов’язково.

За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

 

9. Орган до якого подаються зауваження та пропозиції

Зауваження та пропозиції надаються особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису до Вишнівської сільської ради, 44351, Волинська обл., Ковельський р-н, село Вишнів, вул. Незалежності, будинок 80А.

 

Строк подання зауважень і пропозицій - становить 15 днів з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території у с. Римачі Вишнівської сільської територіальної громади Ковельського району Волинської області (відповідно до п.п. 5,6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

 

Голова сільської ради                                                                В.С.Сущик


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь