Вишнівська територіальна громада

Волинська область, Ковельський район

ПРОГРАМА "Власний дім" . Розпочато прийняття заяв

Дата: 30.11.2017 11:11
Кількість переглядів: 927

Фото без опису

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

ПІДТРИМКИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО

БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ «ВЛАСНИЙ ДІМ»

на 2018-2020 роки

                                               Додаток № 1

                                                                                                                         до рішення сільської ради

                                                                                       від «19»10. 2017 року № 25/2017-21

 

І. Загальні положення

Програма «Власний дім» на 2018-2020 роки (далі - Програма) розроблена у відповідності з Указом Президента України від 27 березня 1998 року №222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», постанови КМУ від 22 квітня 1997 року №376 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» від 3 серпня 1998 року №1211 «Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального будівництва на селі», а також від 5 жовтня 1998 року №1597 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі».

Зазначеною Програмою визначено можливість розв’язання однієї з найважливіших проблем - забезпечення житлом та поліпшення житлових умов населення в сільській місцевості шляхом сприяння розвитку індивідуального житлового будівництва в межах та за межами сіл і селищ, створенням сільським забудовникам ( як місцевому населенню, так і громадянам, які переселяються до сільської місцевості) пільгових умов, надання їм довгострокових пільгових кредитів під 3 відсотки річних  та безвідсоткових кредитів сім’ям, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, а також особам, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та громадяни України, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб на спорудження житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями, добудову, придбання житла та спорудження інженерних мереж (газифікація, водозабезпечення, електрифікація, електроопалення, теплоопалення) з терміном погашення до 20 років, а молодим та неповним сім’ям — до 30 років.

Пільгові позики також надаються для розвитку особистого селянського господарства – на придбання великої рогатої худоби.

Надання кредиту здійснюється на підставі кредитної угоди, що укладається після підтвердження права позичальника на його одержання та визначення суми кредиту на основі документів, перелік яких визначено Правилами надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.1998 року №1597 .

          Реалізацію Програми на теренах області здійснює Волинський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі - Фонд).

         За час дії  Програма завдяки своїй багатогранності та доступності набула значної  популярності  серед сільського населення. На сьогодні вона є практично єдиною реальною можливістю для поліпшення житлово-побутових умов проживання на селі.   

          Програму розроблено з метою поліпшення житлово-побутових умов  мешканців Вишнівської сільської об’єднаної територіальної громади, подальшого провадження державної та регіональної політики розвитку сільських  населених  пунктів, спрямованої насамперед на підвищення рівня інженерного облаштування сільських помешкань, що  сприятиме  підвищенню  рівня  привабливості села для життєдіяльності та створить передумови для спорудження житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями і придбання житла в сільській місцевості.

 

II.  Мета Програми та основні напрями її реалізації

      

         Метою Програми є поліпшення  житлових і соціально-побутових умов  сільського населення, реалізація заходів щодо відродження села шляхом підвищення  рівня життєзабезпечення населення.

         Основні напрями реалізації Програми:

         спорудження інженерних мереж, підвищення рівня інженерного облаштування села;

         підтримка та подальший розвиток індивідуального житлового будівництва на селі;

         забезпечення кредитною підтримкою об’єктів житла, що знаходяться в стадії незавершеного будівництва;

        реконструкція існуючого житлового фонду та його інженерне облаштування;     

        сприяння розвитку особистих селянських господарств та збільшенню на   цій основі обсягів виробництва власної сільськогосподарської продукції, підвищення рівня самозайнятості населення;

       поліпшення інфраструктури села, соціально-демографічної ситуації, стимулювання закріплення і зростання чисельності молоді на селі, зменшення міграції сільського населення в міста та за межі району, області;

        залучення підприємств до виконання будівельно-монтажних робіт; 

        залучення нетрадиційних джерел фінансування, власних коштів населення.

III. Порядок оформлення і видачі кредиту

 

3.1.  Надання кредиту здійснюється на підставі кредитної угоди, що укладається після підтвердження права позичальника на його одержання та визначення розміру кредиту.

3.2.   Для   підтвердження  права  на  одержання  кредиту  та  визначення   його  суми індивідуальний забудовник подає до фонду такі документи:

- заяву на ім'я керівника виконавчого органу фонду про надання кредиту;

- клопотання органу місцевого самоврядування про надання кредиту;

- паспорт громадянина України (для перевірки особи), ідентифікаційний номер позичальника, розрахунковий рахунок в банку (МФО, Код, р/р, о/р);

- довідку про склад сім'ї;

-  документи, необхідні для визначення платоспроможності позичальника (довідку з місця роботи позичальника і членів його сім'ї із зазначенням доходу, одержаного за попередні 12 місяців, тощо);

-   довідку,  видану  органом, що здійснює державну реєстрацію про  нерухоме майно про наявність  (або  відсутність) приватного житла;(стосується будівництва, реконструкції) (не стосується при наданні кредиту на придбання корів);

-  витяг з рішення органу місцевого самоврядування про відведення земельної ділянки та надання дозволу на забудову (у випадку будівництва), Паспорт забудовника (копія); У випадку реконструкції чи облаштування інженерних мереж (проект (для інженерних мереж), кошторис на реконструкцію та документи про право власності на будинок(копія технічного паспорту, будинкової книги)

- довідку органу місцевого самоврядування про наявність (відсутність) земельної ділянки (паю), її розмір;

- Договір поруки двох(одного для отримання кредиту для придбання корів) працездатних громадян, які мають постійне джерело доходу та довідки про їх доходи за останніх 12 місяців. Копії паспортів та  ідентифікаційних кодів/ договір поруки з місця роботи;

- Згода продавця продати будинок який йому належить на правах приватної власності  (засвідчена в сільській раді)( при купівлі житлового будинку чи квартири);

- швидкозшивач – 1 шт., конверти.

(Громадянину, який виявив бажання отримати кредитні кошти та укласти відповідну кредитну угоду з Фондом необхідно з вищезазначеними документами звернутися до відділу юридичного забезпечення ради, діловодства та проектно-інвестиційної діяльності написати заяву примірного зразка та подати копії документів, що підготовлені для Фонду. Заява реєструється (з відповідним дотриманням порядку черговості, якщо інше не передбачено даною Програмою) та направляється на розгляд чергової сесії,  про прийняте рішення повідомляється заявник. У разі позитивного рішення оформляються необхідні документи та надаються заявнику котрий направляється до Фонду для укладення кредитної угоди).

3.3.  Рішення про надання або про відмову у наданні індивідуальному забудовникові кредиту приймає виконавчий орган фонду на підставі поданих документів у термін не пізніше 30 днів з дати реєстрації заяви забудовника.

У разі прийняття рішення про відмову у наданні кредиту виконавчий орган або відділення фонду в місячний термін у письмовій формі повідомляє про це індивідуального забудовника з обґрунтуванням причин відмови (відсутність фінансових ресурсів, не проживання в сільській місцевості, не зайнятість в галузях агропромислового комплексу в сільській місцевості).

Позитивне рішення виконавчого органу фонду є підставою для укладання з індивідуальним забудовником кредитної угоди.

3.4.  Зміни та доповнення до кредитної угоди оформляються додатковою угодою і є невід'ємною частиною кредитної угоди.

3.5.  Зобов'язання позичальника за кредитною угодою мають забезпечуватися одним з таких документів:

- договором поруки, за яким поручителем може бути підприємство, установа або організація, що є місцем роботи позичальника, або нотаріально досвідчене поручительство одного чи кількох громадян;

- договором про іпотеку будівель, що споруджуються за рахунок кредиту, а у разі коли житло будується на земельній ділянці, яка належить позичальнику за правом приватної власності - також про іпотеку земельної ділянки;

3.6.   Кредитна угода укладається на всю суму кредиту, яка видається  частинами, поетапно (чотири етапи) згідно з графіком будівництва:

перший етап - земляні роботи, спорудження фундаменту та цокольної частини будинку (з перекриттям), гідроізоляційні роботи;

другий етап - спорудження поверхів будівлі, придбання та встановлення віконних і дверних блоків, спорудження даху, покрівлі;

третій етап - внутрішні опоряджувальні роботи, облаштування внутрішніх систем інженерного забезпечення, спорудження господарських будівель;

четвертий етап - зовнішні опоряджувальні роботи, зовнішні інженерні мережі. спорудження під'їздів та підходів.

За згодою сторін кредитної угоди графік будівництва може бути змінений.

Графік будівництва з визначеними термінами виконання етапів є складовою кредитної угоди.

3.7.   Видача  кредиту  здійснюється   в  міру  виконання  робіт  згідно  з  актами   про завершені   етапи  будівництва,   складеними   позичальником,   підрядною  організацією  та відділенням   фонду,   а   у   разі   виконання   робіт   власними   силами   позичальника позичальником і відділенням фонду.

          У першочерговому порядку кредит надається:

-         учасникам АТО, постраждалим від ЧАЕС, якщо інше не передбачено цією програмою;

-      молодим сім’ям на будівництво, придбання, добудову, реконструкцію житла, будівництво господарських споруд та інженерне забезпечення;

-         індивідуальним забудовникам до завершення раніше розпочатого будівництва індивідуального житла;

-         на будівництво та придбання житла – молодим спеціалістам, працівникам бюджетної сфери, агропромислового комплексу, працівникам виробничих підприємств, установ, організацій.

 

 

 

ІV. Контроль за цільовим використанням коштів кредиту

 

5.1. Позичальники повинні надавати представникам фонду, відповідальним особам виконавчого апарату Вишнівської сільської ради безперешкодну можливість для огляду споруджуваних житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями і перевірки  документів,   які   підтверджують   фактичні   витрати  та  цільове   використання кредиту, а також актів виконаних робіт (рахунки, квитанції, чеки торгівельних організацій тощо).

5.2.  Перевірка освоєння та цільового використання кредиту оформляється актом, який підписується працівником фонду та позичальником.

V. Фінансове забезпечення програми

 

Джерелами забезпечення реалізації програми «Власний дім» на 2018-2020 роки  є :

5.1.  Цільові кошти, виділені з державного бюджету.

5.2.  Цільові кошти, виділені з обласного бюджету.

5.3. Цільові кошти, виділені з сільського бюджету.

5.4. Кошти від погашення кредитів позичальниками Фонду, наданих в попередні роки. Вищезазначені кошти акумулюються на спеціальних казначейських рахунках Фонду.

VI. Фінансування сільської програми на 2018-2020 рік

 

6.1. Сума коштів на реалізацію програми передбачається  рішеннями сільської ради про бюджет Вишнівської сільської ради.

6.2. Головним розпорядником виділених коштів є Вишнівська сільська рада, виконавцем – Обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

6.3. Кредитування Фондом є прямим, зворотним і здійснюється у межах кредитних ресурсів Фонду.

6.4. Фінансування Фондом індивідуального житлового будівництва на селі здійснюється на підставі укладеної між сторонами угоди, кошторису витрат на утримання Фонду і розрахунку витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам і затверджених облдержадміністрацією. Визначений та затверджений у встановленому порядку перелік позичальників подається Фондом головному розпоряднику коштів.

6.5. Відповідальність за повне використання коштів за цільовим призначенням покладається на Фонд. Фінансова звітність про використання коштів обласного бюджету складається і подається Фондом у встановленому порядку і терміни. До фінансової звітності додається інформація про обсяги кредитування в розрізі позичальників.

 

VІІ.    Механізм реалізації програми

 

Механізм реалізації програми полягає в наданні забудовникам довгострокового кредиту для будівництва нових житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями  у сільській місцевості, добудови, реконструкції та придбання житлових будинків, спорудження інженерних мереж та підключення їх до існуючих комунікацій, придбання великої рогатої худоби.

Кредитування здійснюється Фондом на підставі кредитної угоди між Фондом та забудовниками, за рахунок залучених на реалізацію програми коштів.

Кредити надаються на зворотній основі з дотриманням основних принципів кредитування : платності, строковості, та цільового використання забудовником для будівництва нових житлових будинків з надвірними підсобними приміщенням  у сільській місцевості, добудови, реконструкції та придбання житлових будинків, спорудження інженерних мереж та їх до існуючих комунікацій.

Індивідуальні забудовники, яким надаватиметься кредит визначається  на підставі рішення органу місцевого самоврядування.

Загальна черга позичальників на одержання кредиту формується в міру реєстрації заяв, які реєструються у відділі юридичного забезпечення ради, діловодства та проектно-інвестиційної діяльності.

VIІI. Очікувані результати  від виконання Програми

 

Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення  „Власний дім” Вишнівської  ОТГ на 2018 – 2020 роки розроблена на підставі прогнозних обсягів кредитування за рахунок державного, обласного, районного та сільського  бюджетів, інших надходжень.

           Програма спрямована на  створення комфортних умов життя та підвищення життєзабезпечення сільського населення, підтримку молодих і багатодітних сімей.

            У результаті реалізації Програми передбачається поступове, щорічне збільшення обсягів кредитування  та кола позичальників за рахунок доступу до кредитних ресурсів громадян, які постійно проживають або переселяються на постійне місце проживання  на територію Вишнівської сільської об’єднаної територіальної громади.

  Дана Програма дасть можливість:  

  - поліпшити  житлово-побутові умови сільським сім’ям;

          - інженерно облаштувати (газифікація, опалення, водопостачання тощо)   сільських  садиб,  що значно підвищить соціальний рівень життя на селі;

          - забезпечити кредитною підтримкою подальший розвиток індивідуального житлового будівництва на селі, добудову об’єктів житла, що знаходяться у стадії незавершеного будівництва, реконструкцію існуючого житлового фонду та його інженерне облаштування;

- збудувати, добудувати і придбати житлові  будинки з надвірними підсобними приміщеннями;

          - підвищити привабливість села,  що  сприятиме зменшенню відтоку населення, заохоченню його до будівництва та придбання житла  на селі, стимулюванню закріплення і зростання чисельності молоді на селі, зниженню рівня  міграції сільського населення;

- покращити інфраструктуру села, соціально-демографічну ситуацію на селі, підвищити економічну активність та збільшити доходи (платоспроможність) сільського населення.     

Системний та  комплексний підхід до реалізації Програми дозволить ефективно використовувати кредитні ресурси з отриманням кінцевого результату, із залученням додаткових інвестицій у вигляді власних коштів населення,  що у свою чергу активізуватиме виробничу діяльність. Це забезпечить збереження робочих місць, своєчасну виплату заробітної плати працівникам задіяних підприємств і організацій та збільшить надходження платежів до бюджету за рахунок їх оподаткування.

  Також вимоги до позичальників при оформленні кредиту щодо наявності права власності на житло дадуть змогу активізувати державну реєстрацію об’єктів нерухомого майна (житлових будинків) у  відповідності з чинним законодавством.

           У цілому завдяки багатогранності та доступному фінансовому механізму виконання Програми дасть можливість здійснити комплекс заходів, спрямованих на реалізацію державної та регіональної політики у галузі індивідуального  житлового будівництва на селі, поліпшення житлових і соціально-побутових умов  сільського населення та підвищення рівня інженерного облаштування села.

 

VIII. Контроль за виконанням програми

 

Контроль за виконанням Програми здійснює відділ юридичного забезпечення ради, діловодства та проектно-інвестиційної діяльності, відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності згідно розподілу обов’язків, спостережна рада обласної державної адміністрації Волинський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

 

Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення ради,

діловодства та проектно-інвестиційної діяльності                                                                        Д.С. Федчишин


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь