Вишнівська сільська рада об’єднана територіальна громада

Волинська область, Ковельський район

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОДАТКОВІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

          

Порушення

Санкція

Здійснення господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання

штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої.

Дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або пов’язані з отриманням доходу у великих розмірах, тягнуть за собою накладення штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

 

Відповідальність  за несвоєчасну подачу звітності (несвоєчасна подача декларації платника єдиного податку)

штраф 170 грн. за перше неподання або несвоєчасне  надання. При повторному правопорушенні протягом року, штраф накладається у розмірі 1020 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання звітності

Подання  уточнюючого розрахунку до податкової декларації, якщо у майбутніх податкових періодах платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації

 

штраф у розмірі 5 відсотків від суми самостійно нарахованого заниження податкового зобов’язання (недоплати)

Подача  декларації платника єдиного податку з перекрученими (недостовірними) даними, отриманих доходів, якщо такі дії призвели до заниження суми єдиного податку (подача декларації з помилками при нарахуванні податків менше, ніж повинно бути – не стосується підприємців 1 і 2 групи)

штраф у розмірі 25% від різниці між заниженою сумою податкового зобов’язання і сумою, виявленої і  визначеної податковим органом. Повторне порушення протягом 1095 днів порушення – 50% від суми, на яку занижено податкове зобов’язання з єдиного податку

Неподання, подання з порушенням строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податку, суми утриманого з них податку (несвоєчасна подача звіту за формою 1 ДФ)

штраф у розмірі 510 грн. До платників податків, до яких протягом року були застосовані штрафи за таке ж порушення – 1020 грн.

За  неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності по ЄСВ

штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.). Ті самі дії, вчинені платником єдиного внеску, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке порушення

Згідно КУпАП – штраф на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичну особу – підприємця або особу, яка забезпечує себе роботою самостійно, від 30 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510-680 грн). Ті самі дії, вчинені особою повторно – штраф від 40 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510-680 грн.)

 

Несплата  в установлений термін єдиного податку платниками 1 та 2 груп

платники єдиного податку 1 і 2 груп сплачують штраф у розмірі 50% від ставки єдиного податку

 

Несплата  єдиного податку протягом двох послідовних кварталів

позбавлення права працювати на єдиному податку

 

Несплата  в установлений термін єдиного податку, погодженого в декларації платника єдиного податку при затримці до 30 календарних днів, включно, наступних за останнім днем строку сплати суми єдиного податку (несплата єдиного платниками 3 групи до 30 днів)

 

платники єдиного податку 3 групи сплачують штраф у розмірі 10% несплаченої суми податкового зобов’язання

Несплата  в строк єдиного податку, погодженого в декларації платника при затримці понад 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми єдиного податку (несплата єдиного платниками 3 групи понад 30 днів)

платники єдиного податку 3 групи сплачують штраф у розмірі 20% несплаченої суми податкового зобов’язання

Не  нарахування, неутримання та/або несплата податків податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків (несплата податку з доходів найманих працівників, несплата при виплаті доходу іншій фізичній особі)

 

штраф 25% суми податку, що підлягає нарахуванню або сплаті до бюджету, згідно з ПКУ. При повторному порушенні – 50% від суми недоплати.

За  несплату, неповну сплату у встановлений термін внесків по єдиному соціальному внеску (далі – ЄСВ)

штраф у розмірі 20% таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум внесків з ЄСВ. Термін давності не застосовується.

 

Згідно КУпАП: до 5100 грн. недоїмки – штраф на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, ФОП або особу, яка забезпечує себе роботою самостійно, від 40 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680-1360 грн.). Ті самі дії, вчинені особою повторно  протягом року – штраф від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (2550-5100 грн.)

від 5100 грн. недоїмки – штраф на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, ФОП або особу, яка забезпечує себе роботою самостійно, від 80 до 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1360-2040грн.).

Порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій з коштами накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування – штраф на посадових осіб від 300 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені особою повторно  протягом року – штраф від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000-51000 грн.)

За  донарахування територіальним органом доходів і зборів або платником своєчасно не нарахованого єдиного соціального внеску

штраф у розмірі 10% зазначеної суми за кожний повний або неповний звітний період, за який донараховано таку суму, але не більш як 50% суми донарахованого єдиного внеску

Якщо  платник податків до початку перевірки самостійно виправляє помилку за минулий період шляхом подання уточнюючого розрахунку і самостійно сплачує штраф (виправлення помилки через уточнюючий розрахунок)

штраф у розмірі 3% від суми недоплати до бюджету за минулий період

Якщо  платник податків до початку перевірки самостійно виправляє помилку за минулий період, включає суму недоплати у складі декларації з цього податку за будь-який з наступних періодів після виявлення помилки (виправлення помилки в поточній декларації)

 

штраф у розмірі 5% від суми недоплати до бюджету за минулий період

За  неналежне ведення бухгалтерської документації, на підставі якої нараховується єдиний внесок

штраф у розмірі від восьми до п’ятнадцяти, неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (136-255 грн.)

Незабезпечення  зберігання первинних документів, податкової звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених статтею 44 ПКУ строків їх зберігання та/або ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю.

 

Штраф 510 грн. Ті ж дії, вчинені платником, до якого протягом року застосовано штраф за таке порушення тягнуть за собою накладення штрафу1020 грн.

Застосування  не грошової форми розрахунків, ніж наявні або безготівкові (для 1, 2, 3 груп)

Штраф у розмірі 15% від сум, за якими порушено спосіб розрахунків з обов’язковим переходом  на загальну систему оподаткування

 

Здійснення  видів діяльності, на які не поширюється спрощена система оподаткування (для 1,2,3 груп)

Штраф у розмірі 15% від сум, на які не поширюється спрощена система оподаткування з втратою статусу платника єдиного податку з наступного кварталу

 

Отримання  доходу від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку (для 1 і 2 груп)

Штраф 15% від сум такого доходу з переходом на загальну систему оподаткування з наступного кварталу

 

Перевищення  граничного обсягу доходу (для 1, 2 і 3 груп)

Штраф у розмірі 15% від сум перевищення меж. За ПКУ підприємець зобов’язаний або перейти до іншої групи єдиного податку з наступного кварталу або на загальну систему оподаткування

 

Отримання  доходу платниками 1 або 2 групи від провадження діяльності, яка не передбачена ПКУ для даних груп

 

Штраф 15% від сум такого доходу з втратою статусу платника єдиного податку з наступного кварталу

Перевищення  чисельності найманих працівників відповідної групи

Втрата статусу платника єдиного податку з наступного кварталу

Незабезпечення  збереження або втрата Книги доходів або Книги доходів і витрат підприємця (далі по тексту Книга)

Штраф 510 грн. Ті ж дії, вчинені платником, до якого протягом року застосовано штраф за таке порушення тягнуть за собою накладення штрафу 1020 грн.

Таку ситуацію податкова служба може розцінити як неоприбуткування виручки і нарахувати штраф у п’ятикратному розмірі від суми доходу. Щоб уникнути штрафів, при втраті Книги підприємець зобов’язаний: за 5 днів сповістити податкову службу про втрату (заявою у довільній формі), надати документ з міліції, що підтверджує прийняття заяви про втрату Книги, зареєструвати нову Книгу і за 90 днів відновити всі записи в Книзі.

 

Згідно КУпАП: попередження або накладення штрафу у розмірі від 3 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 грн. до 85 грн.). Дії, вчинені повторно за те ж порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від 5 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 грн. до 136 грн.).

Проведення  розрахункових операцій з використанням реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО)  або  розрахункових  книжок (далі – РК) на неповну суму вартості проданих товарів (наданих  послуг);

непроведення  розрахункових  операцій через РРО з фіскальним режимом роботи;

 

порушення вчинене вперше – 1 гривня;

за  кожне наступне вчинене порушення – 100% вартості товарів (послуг);

 

Невикористання  при розрахункових операціях РК (або використання незареєстрованих РК). Порушення встановленого порядку використання РК, незабезпечення збереження РК

Штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн.)

Нероздрукування   відповідного розрахункового документа,  що  підтверджує  виконання розрахункової операції, або проведення  її  без  використання РК на окремому господарському  об’єкті

Штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн.)

Не  забезпечення розпечатування и схоронності контрольної стрічки, правопорушення щодо достовірності даних про проведені розрахункові операцій

 

Штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.)

Експлуатація  РРО з внесеними змінами, не передбаченими конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника (за умови наявності цілісності пломби центру сервісного обслуговування)

Штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн.)

Неподання   до органів доходів і зборів звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок та копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків з реєстраторів розрахункових операцій по дротових або бездротових каналах зв’язку, в разі обов’язковості її подання

 

Штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.)

Відсутність обліку товарів за місцем їх реалізації та зберігання, ведення обліку з порушенням встановленого порядку

Не застосовується для ФОП

 

Штраф у розмірі подвійної вартості не облікованих товарів за цінами реалізації, але не менше 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн.)

За неповне та / або несвоєчасне оприбуткування готівкових коштів у касі при здійсненні  торгівлі продукцією власного виробництва (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту)

штраф у десятикратному розмірі від суми готівкових коштів, не оприбуткованих в касі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний спеціаліст відділу з питань юридичного забезпечення ради, діловодства та проектно-інвестиційної діяльності Вишнівської сільської ради

ДМИТРО ФЕДЧИШИН

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь