Вишнівська сільська рада об’єднана територіальна громада
Любомльський район, Волинська область

Короткий порядок та вимоги до учасників конкурсу місцевих ініціатив

Проекти на Конкурс подають ініціативні групи, громадські об’єднання (ГО), органи самоорганізації населення (ОСН), бюджетні установи, які знаходяться на території Вишнівської сільської об’єднаної територіальної громади.

 

         Вимоги, що пред’являються заявникам:

 

Для ГО, ОСН, бюджетних установ:

* наявність зареєстрованої юридичної особи;

* наявність розрахункового рахунку в банку;

* знаходження юридичної особи поза межами ліквідації та реорганізації.

 

Для ініціативних груп:

* склад ініціативної групи не менше трьох осіб;

* протокол створення ініціативної групи

* відповідальна особа (підписування договору) досягла 18 річного віку та є громадянином України.

        Вимоги до написання та подання проектів та форма проектної заявки є невід'ємними додатками даної Програми.

          У процесі підготовки проектів їх розробники мають право звертатися, у разі потреби, до конкурсної ради для одержання додаткової інформації.

          За необхідності, конкурсна рада  може організувати навчальні семінари із написання проектів.

         Реєстрація проектів, що беруть участь у Конкурсі, здійснюється конкурсною радою у відповідному журналі, форму якого затверджує конкурсна рада.

Прийом конкурсних заявок починається з дня його оголошення.

Підставою для відмови у реєстрації конкурсної заявки, є:

- невідповідність змісту проекту основним напрямам, умовам проведення Конкурсу, вимогам щодо їх розробки;

- недотримання умов Конкурсу щодо комплектності поданих документів;

- порушення інших умов, визначених у тексті оголошення про Конкурс.

 

Конкурсна документація, що надійшла після кінцевої дати її подання, зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу, не розглядається.

 

Розгляд конкурсних пропозицій комісія починає після закінчення строку їх подання.

Робота конкурсної комісії здійснюється у формі засідань.

 

Засідання комісії є відкритим, окрім прийняття рішень. На засідання комісії запрошується представники усіх учасників, які подали заявку на участь у конкурсі.

Оцінка проектів здійснюється за такими критеріями:

1) відповідність основним напрямкам, за якими розробляється проект;

2) ступінь актуальності проблеми для громади;

3) частка населення громади, на яке впливає реалізація проекту (кількість бенефіціарів);

         4) реалістичність і досяжність цілей проекту;

5) наявність чіткого плану реалізації проекту;

6) залучення до реалізації проекту місцевих жителів, ініціативних груп;

         7) реалістичність і обґрунтованість витрат за проектом;

8) співвідношення запрошуваних та власних засобів для реалізації проекту (частка співфінансування);

9) можливий зв’язок із іншими діючими чи завершеними проектами;

10) досяжність результатів проекту.

Всі рішення конкурсної ради оформляються протоколом, який підписується всіма присутніми членами конкурсної ради.

У разі потреби отримання додаткової інформації щодо проекту рада має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників Конкурсу.

Конкурсна рада повідомляє учасників Конкурсу про його результати не пізніше 10 робочих днів після визначення переможців.« повернутися до списку новин